BELANGRIJK:

Wij geven volledige, vriendelijke, respectvolle service aan vriendelijke, respectvolle klanten. Met de hoed in de hand komt men door het ganse land.

 

BEZORGSERVICE

 • Bezorging tot de 4e verdieping tegen een vast tarief
 • Plaatsing moet op een harde (stenen/ betonnen) stabiele ondergrond om trillen, bijbehorend geluid te voorkomen
 • Gratis installatie op een bestaande gebruiksklare/geschikte/degelijk werkende toevoer/kraan en/of afvoer. Wij trekken dus geen kabels of leidingen door. Hiervoor adviseren wij u voorafgaand bezorging een elektricien of loodgieter in te schakelen.
 • Voor aansluiten op een trekschakelaar geldt een toeslag
 • De vloer, gang, trap e.d. tot en de plek van plaatsing dienen vrij bereikbaar, ruim genoeg en evt. beschermd/afgedekt te zijn voor het apparaat en de bezorgers. Dit om schade te voorkomen.
 • Afvoeren van een evt. oud apparaat: deze dient leeg te zijn (vrij van water, ijs, kleding e.d.)
 • Wijzigen of Annuleren van reeds bevestigde bezorgafspraken dient MINIMAAL 12 UUR van tevoren te geschieden. Anders worden de bezorgkosten doorberekend aan de klant.
 • Indien er niemand aanwezig is op het bezorgadres op de afgesproken bezorgdag en/of binnen het afgesproken tijdsvak dan worden de bezorgkosten doorberekend aan de klant.

GARANTIE

MELDING EN AFHANDELING

Het gebrek moet binnen 24 uur gemeld worden om mogelijke verdere schade te voorkomen. In overleg wordt een monteur langs gestuurd of het apparaat omgeruild.

De monteur onderzoekt de storing en repareert het apparaat. Bij eventuele omruil van het apparaat krijgt de klant een gelijkwaardig apparaat ter vervanging van de defecte.

Indien gebreken niet binnen 24uur na vaststelling zijn gemeld, vervalt de garantieaanspraak en worden deze gebreken niet in behandeling genomen.

Herstel of vervanging onder garantie heeft geen verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn noch aanvang van een nieuwe garantietermijn tot gevolg. De garantietermijn eindigt dan tegelijk met de garantietermijn voor het (oorspronkelijk) apparaat als geheel.

Wij verlenen altijd assistentie buiten de garantieperiode. Herstel of vervanging onder coulance is dan mogelijk.

GARANTIETERMIJNEN

 • 6 maanden vanaf moment aankoop/ bezorging/ afhaal

WAT VALT ONDER DE GARANTIE

Gebreken aan het aangeschaft apparaat die aantoonbaar op een technische fout terug te voeren zijn.

 • Bij bezorging: de voorrijkosten, arbeidsloon en kosten van onderzoek, benodigde onderdelen, reparatie of vervanging zijn voor rekening van Abcwitgoedonderdelen.
 • Bij afhaal: arbeidsloon en kosten van onderzoek, benodigde onderdelen, reparatie of vervanging zijn voor rekening van Abcwitgoedonderdelen. Klant dient het apparaat dan op afspraak terug te brengen naar ons magazijn voor onderzoek, eventuele reparatie of vervanging.

WAT VALT NIET ONDER DE GARANTIE

 • Storingen die verholpen kunnen worden door zelfhulp oplossingen in de handleiding.
 • Gebreken die het gevolg zijn van onjuist gebruik van het apparaat (niet volgen van de handleiding), ondeugdelijk/geen onderhoud en overige redenen die niet aan Abcwitgoedonderdelen toerekenbaar zijn. Gebreken zoals storingen/ defecte onderdelen veroorzaakt door te zwaar vulgewicht (volgepropte trommel met kleding, te grote/zware dekbedden/gordijnen e.d.), door (huisdier)haar, muntjes e.d. in onderdelen.
 • De garantie vervalt indien reparaties door derden zijn verricht aan het apparaat en indien gebruiker niet al het redelijkerwijs nodige heeft gedaan om verdere schade aan het apparaat of de omgeving te voorkomen, bijvoorbeeld door het apparaat te blijven gebruiken.
 • Uitgebreidere of andere aanspraken, in het bijzonder aanspraken op vergoeding van buiten het apparaat ontstane schade, waaronder begrepen gevolgschade en indirecte schade, zijn uitgesloten.
 • Kosten buiten de garantie zijn voor rekening van de klant. Dit zijn minimaal de voorrij- en/of onderzoekskosten. Indien de klant dan wil overgaan op reparatie of vervanging van het apparaat dan zijn ook het arbeidsloon, de kosten van benodigde onderdelen of de bezorgkosten en kosten van het vervangend apparaat voor rekening van de klant.
 • Bij afhaal: gebreken en/of schade die het gevolg zijn van eigen vervoer, plaatsing en aansluiting.

Follow us on Facebook for Restock Alerts!